Jag skriver om konst i olika former och är intresserad av det mesta, det må sedan kallas traditionellt, samtidskonst, modernistiskt eller postmodernistiskt. Dessutom publicerar jag en hel del egna fotografier i olika genrer.

Om mig

Mitt foto
Jag är 60 år gammal och bor i Uddevalla där jag arbetat som journalist. Har också genom åren pysslat en hel del med filosofi, både inom och utom de akademiska sammanhangen. Är intresserad av mycket (för mycket säger en del) och har ett ganska passionerat förhållande till det jag är intaggad på.

tisdag 27 oktober 2009

What a wonderful world (4): City changes

Göteborgs internationella konstbiennal 2009
Göteborgs konsthall
City changes
Tim Etchells

City changes bygger på det skrivna ordet som konstnärligt material. Det är ett litterärt verk.
I ett rum är det enda man ser en lång rad pappersark med text på och går man närmare ser man dessutom att texten ändrar färg på ett vid första intrycket osystematiskt sätt.

Innehållet uppstår i spänningen mellan två motpoler när det gäller liv, tillvaro, organisation, samhälle.

Den ena polen är den rigida, för alltid färdigplanerade, oföränderliga, "fossiliserade" staden.

Den andra polen är en stad där inget är förutbestämt och förutsägbart, en mer eller mindre kaotisk social situation utan fasta strukturer.

Genom att läsa ark efter ark så kan man följa hur de här polerna bryts mot varandra och hur olika varianter av motpolerna växer fram hur varandra.

Färgen på de olika textstyckena förändras på ett speciellt sätt.
Tim Etchell visar med en ny färg vilka ändringar som gjorts jämfört med de föregående arken och deras sociala världar.
På så vis får vi en sorts arkeologisk effekt som tydliggör verkets framväxt.

Jag ska exemplifiera lite grand. Verket inleds så här (ungefär, jag litar inte exakt på mina anteckningar):

"There was once a city in which nothing ever changed."

På nästa ark läser vi:

"There was once a city in which things changed constantly.

De röda bokstäverna understryker den förändring som gjorts.

Något ark senare läser vi:

"There once was a city in which change was impossible."

Men å andra sidan:

"There once was a city in which change was impossible to avoid. "

Och så fortsätter utvecklingen av det här samhällsdramat och färgerna blir fler och fler. Det är ibland ganska omtumlande tillstånd och metamorfoser som skildras (och jag lämnar nu färginslagen):

"Exactly the same edition of the newspapers were printed every day, the same headlines, the same stories"

Men så svänger pendeln:

"Each day was entirely unpredictable-a cacafony of change for its own sake."

Och på ett annat ställe:

"There once was a city where change ran through the streets in strange eddies and ripples, disturbing everything and everyone."

Så slår det över åt andra hållet igen:

"There once was a city where stagnation ran slowly through the streets."

Och i det här verket som helhet finns en komplexitet och en litterär och social uppfinningsrikedom som de här lösryckta citaten naturligtvis bara kan ge en ytterst minimal vink om. Ett självklart faktum, som det dock känns rätt att poängtera....

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

http://intressant.se/intressant

söndag 11 oktober 2009

What a wonderful world (3): Outsiders.....

Jag har besökt Göteborgs konstbiennal 2009 What a wonderful world några gånger, både på Konsthallen och på Röda sten.


What a world...

What a wonderful world....

Ett av videoverken som visas på Konsthallen under biennalen har jag efter två besök ännu inte riktigt kunnat ta till mig.
Det är Kutlug Atamans videoverk Twelve, (stillbild ovan) i vilket sex personer från en by i sydöstra Turkiet får berätta om hur de dött och sedan reinkarnerats i en ny existens. Det har på sätt och vis en ganska konkret och jordnära framtoning...

Så långt jag hittills har trängt in i verket har de döda återfötts i en vanlig jordisk familj och de delar många erfarenheter med alla oss andra.
Och det handlar hittills för mig mer om en sorts experimentverkstad för att belysa och utforska mänskliga relationer i vår vanliga jordiska tillvaro, än om själva reinkarnationstanken som sådan.

Det kan ju bli lite knepigt att ha två familjer: den man tillhörde innan döden och den man tillhör genom reinkarnationen. Går det till exempel att förstå att åldersskillnaden mellan fader och barn i en familj kan bli fyra år.......

Ja, jag fattar inte
det här riktigt än men vi får väl se. Det går fler tåg (bokstavligen talat, mellan Uddevalla och Göteborg)....

Mellan videoverken kan det vara skönt att gå ut i höstsolen vid Götaplatsen...

.....för en paus med termos (Nepal mountain tea) och kamera. Mycket angenämt. Och några visuella intryck tyckte jag var värda att minnas.....

Solbelyst yta med cykelfragment.

Målerisk yta med cykel I

Målerisk yta med cykel II

Från min synpunkt sett....

Utan titel I

Utan titel II

Betraktad från ovan I

Genvägar...

Hemkomst (till Uddevalla).

Betraktad från ovan II

(Kompletterande bildinformation angående stillbilden från Twelve: Kutlug Ataman Twelve (2003). Installation view: The Turner Prize Finalist, Tate Modern, London, 2004. Photograph: Joanna Fernandes & Mark Heathcote. Courtesy: Kutlug Ataman & Lehmann Maupin Gallery, New York.)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Impressioner kring ett cykelställ......

Här visar jag en bildserie tagen från (nästan) en och samma punkt, vid ett cykelställ, med några smärre lägeskiftningar för kropp och kamera......

Utan titel I

Utan titel II

Utan titel III

Skulptur (readymade) I

Utan titel III

Målerisk yta

Målerisk yta med cirkel ...

Skulptur (readymade) II

Målerisk yta med skulpturalt ingrepp...

Can this really be the end....

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

lördag 10 oktober 2009

Staden som konstobjekt; objekt och positioner....

Utan titel I

Utan titel II

Repetitiva sekvenser.

Auktoritär position.

Rött med mässing.

Hemkomst I

Hemkomst II

Nebulosa I

Nebulosa II

Refflad yta med färg.

Vit rektangel mot grått i solljus.

Tingens egen poesi.....

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

måndag 5 oktober 2009

Skulpturer av Ian Newbery

Här lägger jag helt enkelt ut några bilder av skulpturer som Ian Newbery ställt ut på Bohusgalleriet i Uddevalla.

Den långa färden Nr IV. Diabas,kolmården marmor, järn.

Mörk materia. Diabas, granit.

Mörk materia.

Seed. Granit, ekebergs marmor.

Hjärta. Diabas, zimbabwe sten.

Spirac. Järn.

Turbulens. Småländsk granit, diabas.

Nol Punkt. Finsk björk, granit.

Nol punkt.

Glasvingar. Glas, diabas.

Tystnad. Zimbabwe sten, granit.

Skydd. Läder, hår, trä.

Den fallande stenen. Järn, ståltråd, marmor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

STORBILDSGALLERI

STORBILDSGALLERI
Här lägger jag ut bilder i lite större format .

Ex Machina Tora Windahl

Ex Machina Tora Windahl

Valand

Valand
Större kök. Skulptur av Beatrice Ehrström.