Jag skriver om konst i olika former och är intresserad av det mesta, det må sedan kallas traditionellt, samtidskonst, modernistiskt eller postmodernistiskt. Dessutom publicerar jag en hel del egna fotografier i olika genrer.

Om mig

Mitt foto
Jag är 60 år gammal och bor i Uddevalla där jag arbetat som journalist. Har också genom åren pysslat en hel del med filosofi, både inom och utom de akademiska sammanhangen. Är intresserad av mycket (för mycket säger en del) och har ett ganska passionerat förhållande till det jag är intaggad på.

Bloggarkiv

tisdag 31 augusti 2010

Disidentifikation (3); Twigsuits.....

Disidentifikation
Göteborgs konsthall
Utställning till 31 oktober

Nick Cave har en bred konstnärlig bakgrund. Han är skolad i textil teknik, sömnad med mera, dans och konst. Han funderade på hur han skulle kunna förena dessa olika uttryckssätt. Resultatet blev soundsuits, "ljuddräkter".

I en intervju i New York times (5 april 2009) har han berättat om ur den första av dessa dräkter kom till. Materialet var helt enkelt grenar (twigs) han hittade på marken. "Twigsuit" kallas denna speciella sorts soundsuit.

Han var då påverkad av att en svart man vid namn Rodney King slagits ihjäl. Nick Cave kom att mer än tidigare tänka på sig själv som svart, som någon som kunde nedvärderas och avfärdas.

När han satt i en park i Chicago såg han plötsligt grenarna på marken i ett nytt ljus. De var också marginaliserade och övergivna. Så blev de konstnärligt material för honom.

Han samlade ihop dem famnvis och sågade sedan upp dem i lika långa stickor. Han borrade hål i dem så att de kunde fästas vid en sorts "underdräkt" han också gjort själv. Stickorna täckte textilierna helt och hållet.

Från början var de här skapelserna tänkta som skulpturer. Men så insåg han att han att han faktiskt kunde komma i dem och bära dem som ett "second skin". Han beskriver det så här:

"I put one on and jumped around and was just amazed. It made a fabulous rustling sound.

Här hade han kommit fram till något som förenade hans textila bakgrund och hans intresse för dans. Dessutom hade ljudet som en del av verket tillkommit.

Sedan kom han att göra 100-tals "twigsuits". Han fortsatte också med andra material än grenar, till exempel plastknappar, plastpärlor, sisal (växtfibrer), fjädrar, porslinsföremål, plåtleksaker mm.

På den här videon berättar han lite om bakgrunden till sin konst.Se även: http://carl-gustaf.blogspot.com/2010/08/disidentifikation-1-soundsuites.htmlLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

söndag 29 augusti 2010

På jakt efter konsten; kameravandring (2)..

Solitär mot målerisk yta II

Gula former

Minimalism-distorted (readymade)

Yta med fria former och hål...

Rätvinklig form med omgivning....

Antydning...

Rektangel med innanmäte...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

På jakt efter konsten; kameravandring (1)

Solitär mot målerisk bakgrund...

Rött, gult och svart..

Gult och rött...

Skimmer....

Borttappad form....

Expressiv skulptur (readymade)

Ljuspunkter.....

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

lördag 28 augusti 2010

Disidentifikation (2); Människa eller mal?

Disidentifikation
Göteborgs konsthall
Utställning till 31 oktober

Wangechi Mutu är känd för att i blandteknik/collage förena fragment från mycket olika sammanhang till en helhet. Men det brukar bli helheter som bultar av inre spänningar. De bär på djupgående motsättningar.

Organiskt/ mekaniskt, mänskligt/djuriskt, artificiellt/naturligt med mera gjuts samman till hybridvarelser som vi inte riktigt vet hur vi ska kategorisera och därmed ge en identitet.
Begreppet disidentifikation (klassifikationsmångtydighet, identitetsupplösning) är på sin plats här...

Hennes bidrag till den här utställningen domineras av The Moth Collection (2010), en mängd små metallglänsande människofigurer med fjädrar och vingar på ryggen (moth = mal, nattfjäril)
Olika variationer på det här visuella temat upptar en ganska stor väggyta.

De här gestalterna kunde kanske förväntas ge någon sorts upplevelse av glädje och lust. Det ligger ju nära till hands att se vingar som tecken för frihet och fjädrar som tecken för något mjukt och välkomnande.....

....men mitt intryck från det första mötet med dessa "moths" eller moth/human-hybrider är inte riktigt sådant.

Jag får snarare en känsla av att något aggressivt främmande tar kropparna i ett järngrepp och bemäktigar sig deras vara och väsen även inifrån.

Den här förvandlingsprocessen ger starka intryck av uppslitande vånda och våldsam kamp......

....och om det inte är kamp som gäller så verkar alternativet vara att duka under för och...

....anpassa sig till de krafter som tvingar ett främmande vara på en varelses ursprungliga identitet..

Vi kan även här tala om disidentifikation. The moth collection kan då ses som en visualisering av en process där en ursprunglig identitet bryts ner och kanske också förvandlas till något annat...... en ny identitet......eller hur det nu blir....


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

onsdag 25 augusti 2010

Disidentifikation (1); Soundsuits....

Disidentifikation
Göteborgs konsthall
Varar till 31 oktober

Nu har jag äntligen kommit iväg till Göteborg för att se den här utställningen. Det har kommit allt möjligt annat emellan i sommar.

Nick Cave är en av de deltagande konstnärerna. Han är representerad med en uppsättning färgexplosiva skulpturer, även kallade sound suits, på svenska kanske "ljudkostymer", "ljudkläder", "ljuddräkter" eller något sådant.

Så här ser en av dem ut:

Går vi lite närmare ser vi att kostymen delvis är sammasatt av en massa plåtobjekt, mestadels av leksakskaraktär verkar det som:

Och sedan är det så, att det här inte bara är en skulptur, utan också en klädedräkt som man faktiskt kan ta på sig.
Och när någon rör sig i den här dräkten uppstår karakteristiska ljud, som också hör till verket. En sorts musik kanske.....

Här är en länk till en artikel till New York times nätversion, där det finns ett litet videoinslag, som låter oss ana hur Nick Caves kombination av dräkt, skulptur, dans och ljud kan te sig:

http://www.nytimes.com/2009/04/05/arts/design/05fink.html?_r=2&pagewanted=1


Jag lägger här in ytterligare en videoupptagning av sound suites "in action". Den kommer från öppningsgalan för LA Art Show i år 2010. (courtesy Fowler Museum). Här är det någon sorts "pälsartade" soundsuits som "invaderar" galan.(själva kostymernas ljud kommer väl lite i skymundan här, men detta är ändå en variant av den sorts verk Nick Cave skapar).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,


söndag 22 augusti 2010

Ernst Billlgren 2010(4); Aldrig möts de....

Ernst Billgren 2010 (4)
(Saltarvet, Fiskebäckskil, utställningen slut)

Den här målningens titel är Löparen vilar sina trötta fötter på hotfull plats....

....Och tittar vi noggrant så ser vi i nedre högra hörnet att den trötte löparen kan vara en and, som lagt sig på rygg för att vila ut. I den "hotfulla" helheten, om den nu är så hotfull...

....kanske bara svår att förstå, får den slutkörda sjöfågeln sin motpol i en ......

.....räv som i stiger fram eller träder tillbaks i bildvärldens rumsliga verklighet....

De här två figurerna har radikalt annorlunda framtoning. Det verkar representera två olika världar, eller två olika dimensioner i samma värld.

Och aldrig mötas de två....

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

lördag 21 augusti 2010

Ernst Billgren 2010 (3); Liten i världen...

Ernst Billgren 2010
(Saltarvet, Fiskbäckskil, utställningen slut)


Här är titeln Den lille ger en gåva det redan finns många av och vi ser en av...

...huvudpersonerna i nedre högra hörnet, här har vi uppenbarligen den lille som vill skänka...

.......någon en gåva i form av stora bär som det faktiskt verkar finnas ett överflöd av ...

.....de finns lite överallt. Och denna allmänmänskligt igenkännbara poäng blir faktiskt riktigt rörande....

...Här står en liten undanskymd liten varelse och vill bidra med något ingen vill ha i en värld som befolkas av betydligt större och mer betydelsefulla gestalter........


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

http://intressant.se/intressant

torsdag 19 augusti 2010

Bröderna Wright uppsöker Kitty Hawk (2); Vinden.....

Jag har snöat in ordentligt på Lars Gustafssons diktsamling Bröderna Wrigth uppsöker Kitty Hawk.
I dikten Anteckningar från 1860-talet konstaterar han att George Booles bok om "tankelagarna" utkom 1854, "tre år före Baudelaires Fleurs du Mal".

Han fortsätter:

"Hos Boole ryms fröet till matematikmaskinerna,
de tickande reläerna, elektronrören, framtiden."

(Fotnot: Booles algebra beskriver den klassiska logiken med hjälp av talen 1 och 0 för "sant" respektive "falskt" och denna logik passar bra som teoretisk bas för modern datateknik. Datorernas kretsar är komplicerade tillämpningar av Booles algebra.)

Sedan låter Lars Gustafsson Baudelaire uttala sig om Boole. Han gör det med hjälp av ett citat som uppges komma från Marquis de Sade (?!):

"Ingenting inger oss bävan och lust så som vetskapen
om de tickande reläerna, elektronrören

bruset från framtidens hetare gruvor."

Men Gustafsson låter också Baudelaire tveka:

"Och avbryter sig tvärt, som om han sagt för mycket.

- Vi går på glansis min herre!

- Vår tid är den tid då vinden tilltar!"

Och så omedelbart den svindlande tanken att den här dikten publicerades för över 40 år sedan........


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

http://intressant.se/intressant

tisdag 17 augusti 2010

Ernst Billgren 2010 (2); Rävar & Co....

Ernst Billgren 2010
(Saltarvet, Fiskebäckskil, sommaren 2010)

Ernst Billgren har ofta haft en böjelse för att blanda världens delar och egenskaper i nya och oanade konstellationer.

Han kan upphäva begränsningar i tid och rum, så att till exempel stildrag från olika tidsepoker möter varandra på samma duk.

Mänskligt och djuriskt, gammalt och nytt, natur och kultur, figurativt och måleriskt blandas och glider i och ur varandra.

Räven
är ett djur som.....

.....vi känner igen från många av Billgrens tidigare målningar. Bilden ovan har titeln "Kanteleflickan tycker sig se prins Håkan" och tittar vi...

.... lite närmare ser vi att räven är klädd i något som påminner om hovkläder från någon för länge sedan svunnen tid. Han håller fram en lysande tingest som ger associationer till myt, saga, magi, alkemi..etc. ....

... Det är en bild präglad av ett gåtfullt skimmer där det figurativa, expressiva, symboliska och rent måleriska bidrar till uttrycket....

Det här (ovan) är ännu en målning med en rävgestalt i centrum. Titel: Färgkastaren träffar medans tiden går med förvånad hastighet.

(observera ordvitsen: tiden går inte med förvånande eller förvånansvärd hastighet utan med förvånad hastighet. Det är som om tiden själv, snarare än någon i tiden levande varelse, är förvånad över tidens (sin egen) hastighet........)

Forna tiders överklassutstyrsel finns med här också och rävfursten har till och med en gloria av småfåglar (talgoxar, tro?) kring sitt huvud....Samtidigt råder ett i det närmaste totalt kaos i hans omgivning. Det distinkta och precisa i Billgrens figurativa bestämningar av sin bildvärlds komponenter ställs mot ett yvigt formupplösande måleriskt drag och....

...frågan är om denna formupplösning ska få vara i fred, eller om den ska tolkas som något som går utöver det som faktiskt händer på duken....


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

http://intressant.se/intressant

Minimalism (readymade) (2); med tegelpannor...

Steget kan verka långt mellan Donald Judds skulptur (ovan) och det väderbitna ladugårdstaket nedan.

Konst?

Ja, det finns ju många teoretiska recept på konststatus, men en av mina favoriter utgår från principen att allt (i princip, ibland är det inte värt mödan) kan föras fram som kandidater för bedömning enligt en rad olika kriterier.

Är en penna ett vapen?
Nej, inte i vanliga fall, men om vi föresätter oss att bedöma dess eventuella funktion som vapen (att anfalla eller försvara sig med, sticka/hugga så blodvite uppstår etc), så blir den i just denna bedömningssituation ett vapen.

Är tegeltaket nedan ett konstverk?
Nej, inte i vanliga fall förstås, men det kan bli ett readymade-konstverk genom att föras fram som kandidat för bedömning med avseende på samma kriterier som gäller för "vanliga" konstverk. (Jfr fallet med pennan ovan).

Ett readymade-konstverk är alltså något som utförts eller blivit till utan konstnärliga avsikter, men som får konststatus genom att sättas in i ett konstnärligt bedömningssammanhang.

(Den här typen av konstverk kan förstås av mycket uppenbara skäl inte bedömas med avseende på konstnärlig hantverksskicklighet..... )

Tegeltaket kan, som readymade-konstverk betraktat, föras in i samma bedömningssammanhang som exempelvis Donald Judds skulptur. Det kan bli ett exempel på minimalistisk konst enligt någon...

.....definition (jfr inlägget nedan); till exempel i kraft av att det är en struktur bestående av strikt regelbundet seriella upprepningar av identiska komponenter....

De här tegeltaket uppfyller till dels förutsättningarna för vad vi menar med skulptural minimalism (readymade). Men samtidigt har de undergått förändringar genom väder och vind mm. så att...

....ytorna varierar starkt med avseende på färgstruktur och deras former verkar också ha undergått varierande förändringar som inte kan fogas in under någon formell regel och...

....och låter vi detta löpa linan ut (med avseende på både fysiska processer och psykologiska processer hos konstnärer)....så hamnar vi kanske till slut i något sådant här (Joan Mitchell, Untitled):

.....och efter ett tag, när tillräckligt många tröttnat på sådana här dansanta yvigheter (jag gillar dem förstås), så kommer någon "postkonstnär" och...

....då är vi kanske tillbaks i någon sorts stram, statisk och avskalad renhetslängtan a la Mr Judd igen....


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

http://intressant.se/intressant

måndag 16 augusti 2010

Minimalism (readymade) (1); med brädor...

Minimalism (i en av flera möjliga tolkningar): regelbunden seriell upprepning av identiska komponenter (under åsidosättande av känslomässigt engagemang).

I en något vidare tolkning behöver inte komponenterna vara helt identiska, men kanske istället avvikande från varandra enligt någon strikt matematisk (exempelvis) regel.

De (i stort sett) identiska komponenterna nedan är förstås brädor och seriellt upprepade är de förvisso.

Minimalism (readymade) för 7 brädor...

Minimalism (readymade) för 4 brädor....

Minimalism (readymade) för tre brädor....

Untitled 1973, Donald Judd (eller Minimalism (icke-readymade) för 10 identiskt likadana metallkomponenter).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

STORBILDSGALLERI

STORBILDSGALLERI
Här lägger jag ut bilder i lite större format .

Ex Machina Tora Windahl

Ex Machina Tora Windahl

Valand

Valand
Större kök. Skulptur av Beatrice Ehrström.