Carl-Gustaf Wikstrands konstblogg

Jag skriver om konst i olika former och är intresserad av det mesta, det må sedan kallas traditionellt, samtidskonst, modernistiskt eller postmodernistiskt. Dessutom publicerar jag en hel del egna fotografier i olika genrer.

Om mig

Mitt foto
Jag är 60 år gammal och bor i Uddevalla där jag arbetat som journalist. Har också genom åren pysslat en hel del med filosofi, både inom och utom de akademiska sammanhangen. Är intresserad av mycket (för mycket säger en del) och har ett ganska passionerat förhållande till det jag är intaggad på.

måndag 30 september 2013

Ett höstlöv från Paris fashion week

Rick Owens orsakade en hel del uppståndelse under Paris fashion week, genom att slå ett slag för en helt ny sorts modeller och ett nytt sätt att uppträda på catwalken. Han kallar sina modeller för "warriors" och den här filmsekvensen ger väl så att säga syn för sägen. Gå in på den engelska webbtidningen för mode och övrig kultur, Twin magasine,  för att se själva! Hör har ni länken: 
lördag 25 maj 2013

Kazimir Malevich: Red square ( Painterly Realism of a Two-dimensional Peasant Woman?)

tisdag 29 maj 2012


Jodå, jag lever än, men bloggar inte. Tyckte att bloggandet sög för mycket energi. Jag behöver hålla mig borta från datorn på fritiden helt enkelt. Så nu vandrar jag lite andra  vägar......

fredag 10 december 2010

Yvonne Swahns värld (3); Blomma, ros....

När jag såg Yvonne Swahns "Vit blomma" (ovan, nedan) gick mina associationer omedelbart......

...till Gustave Dorés "Vit ros" som ingår i hans illustrationer till Dantes (1265-1321) Den Gudomliga komedin...

....det här är en slutscen i Paradiset, där alla himlens änglar samlar sig till formen av en ros...

Newspeak, London (4); Kring datorer och personer....

Newspeak
British art now
Saatchi gallery
London

Dan Perfect ställer ut en rad målningar. En av dem, Brujo, ser vi (inzoomad) nedan. Titeln ska komma från Carlos Castanedas The the teachings of don Juan; "Brujo" ska enligt konstnären vara namnet på en sorts shaman eller trollkarl.

Dan Perfect har en del ganska intressanta funderingar kring sina verk. Han liknar målningarna vid en mängd andra system och situationer: "dramatic scenes from videogames" , "there is a strong sense of science fiction in them"..

Hung out (inzoomad ovan).

Det här är en värld av tumultartad förändring:

.."My paintings are full of experimentation- everything is partial: masks, costumes body parts, animals that are human, humans that are animals, things are taken apart and exploded."

Men han kommer också in på sådana krafter som på något sätt verkar ordnande i denna värld av ständiga radikala omvandlingar.

Han liknar sina verk vid datorvärldens operativsystem, ("something like the Apple operating system") och noterar att sådana system skapar någon form av enkelhet och hanterbarhet i en värld av extrem komplexitet....

.... Hans målningar är, även som operativsystem betraktade, skrivna med någon form av kulturellt kodspråk, "lines of visual and historical code".....

Från datoranalogin kommer han in på tankar kring mänsklig personlig identitet ("....what it is to have a consistent and coherent identity"), och denna identitet verkar också vara något som kan bidra till att skapa ordning i den myllrande mångfalden.

Vi är alla "identifiers", som uppträttar sammanhangsgivande berättelser kring det vi möter;

"All the things in the pictures have some kind of a journey, a kind of nostalgia for the known: TV, comics, novels, different influences that have reached you through me.

They imply a coherent personal or psychological identity, but also a wider cultural identity as well."

Tanken på en eventuell koppling mellan operativsystemens och den personliga och kulturella identitetens sammanhållande krafter är ganska intressant.

Och den leder till många frågor, frågor som jag inte ska fördjupa mig i här (dock en liten glimt: bygger det vi kallar personlig identitet på ett för alla gemensamt operativsystem eller en kollektiv mjukvara i hjärnornas hårddiskar? Vari består då det specifikt personliga? Vad finns kvar av något för just Mig och Dig unikt etc etc)........

Så slutar vi dagens betraktelse med några ???

(Källa: Picture by picture guide, Saatchi gallery, London).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Vem är rädd.....

Vem är rädd för svart, vitt och rött? ...(....vatten också...).....

onsdag 8 december 2010

Skaldens morgonsång....(till Esaias Tegnér)..

Rigida strukturer möter solen (morgonbön....).. "Öppna för min syn/diktens sköna värld".

Informell gudstjänst (...ljus över diktens ansikte)....

"Guden kommer. Lyssnen myriader!
det är sångens, det är ljusets fader."

(((Citat ur Skaldens morgonspsalm av Esaias Tegnér)))

STORBILDSGALLERI

STORBILDSGALLERI
Här lägger jag ut bilder i lite större format .

Ex Machina Tora Windahl

Ex Machina Tora Windahl

Valand

Valand
Större kök. Skulptur av Beatrice Ehrström.