Jag skriver om konst i olika former och är intresserad av det mesta, det må sedan kallas traditionellt, samtidskonst, modernistiskt eller postmodernistiskt. Dessutom publicerar jag en hel del egna fotografier i olika genrer.

Om mig

Mitt foto
Jag är 60 år gammal och bor i Uddevalla där jag arbetat som journalist. Har också genom åren pysslat en hel del med filosofi, både inom och utom de akademiska sammanhangen. Är intresserad av mycket (för mycket säger en del) och har ett ganska passionerat förhållande till det jag är intaggad på.

måndag 29 december 2008

Damien Hirst under luppen (8); Konst som religion?

De sk. prickmålningarna (spot paintings) har varit centrala i Damien Hirsts verksamhet inom måleriet. Dessa målningar består av kombinationer av små cirklar/prickar i olika färger, vilka genererar olika optiska effekter på betraktaren.
Genomgående är också att alla dessa målningar har namnet på något medicinskt preparat som titel. Den nedan har döpts till Tixylix, efter en hostmedicin som enligt reklamen verkar vara mycket lämplig för barn:Typiskt är också att titeln och preparatet inte har någon synbarlig anknytning till bildens spot- eller prickstruktur. Om det i det här fallet inte är något barn som varit framme och kladdat till det lite i nedre högra hörnet. Men det vore i så fall ett undantag (som eventuellt bekräftar regeln).

För övrigt bildar väl konstverket och reklamomgivningen en ganska harmonisk helhet, eller hur?

De här målningarna finns i en stor mängd varianter. Ciclopirox olamine är titeln på den mera lågmälda och undanglidande prickstruktur som visas nedan. Preparatet används bland annat mot vissa svampinfektioner.

Den mer kraftfullt substantiella målningen nedan har titeln Biphenyl C:För den som tycker det är kul med kemi visar jag har också grundstrukturformeln för biphenylmolekylen, bestående av två sammankopplade bensenringar, sexkantiga former med en kolatom i varje hörn. Denna grundstruktur kan sedan förändras på många olika sätt för att få molekyler med önskade egenskaper. (Vad "C" i Biphenyl C står för har jag inte riktigt kunnat lista ut).

Nedan ser vi två målningar med mera allmänt kända kemiska substansnamn som titlar: Opium respektive LSD:
Jag har i tidigare inlägg påpekat hur Damien Hirst systematiskt arbetar med interaktioner mellan titlar och bilder. Till exempel har han gett medicinska piller av olika form och färg titlar med referens till den kristna religionen. (Se http://carl-gustaf.blogspot.com/2008/11/damien-hirst-under-luppen-2-medicinsk.html)

Pillret nedan har fått namnet Petrus (Saint Peter), den av Jesu lärjungar som skulle bli den kristna församlingens klippa (namnet Petrus betyder klippa), men som ändå svek Jesus tre gånger i nödens stund.

Piller får alltså bibliska titlar och prickstrukturer får medicinska titlar. I det första fallet kan man se poängen i att den medicinska vetenskapen tagit över religionens roll i vårt samhälle. Det är är inte kyrka och kristendom, utan mediciner och sjukhus, som är "klippan" (Petrus) i våra liv.

Det ligger nära till hands att söka efter någon liknande poäng med spotmålningarna och deras titlar. Men det två fallen är inte helt likvärdiga. Både medicin och religion förknippas med vidsträckta och meningsförtätade associationsfält.

Men spotmönstren har inga sådana innehållsdimensioner och i de flesta fall inte de kemiska titlarna heller. Betraktat som konceptuell, idégestaltande, konst verkar det här något tomt.

Men det finns en infallsvinkel till. Även om spotmönstren inte i sig själva har något meningsinnehåll, så kan de ändå betraktas som konstverk och därmed stå för begreppet konst (ungefärligen alltså "konst i allmänhet"). Och då får vi kanske visuellt-verbala påståenden om förhållandet mellan konst och medicin?

Så här har Damíen Hirst själv formulerat det:

"I like the way art works, the way it breighten people´s lifes up, but I was having difficulty convincing the people around me that it was worth believing in.
And then I noticed that they were believeing in medicine in exactly the same way that I wanted them to believe in art."

"People have a confidence in medicine........and they were going right-this is going to be my saviour, except they weren´t reading the side effects. There seems to be a lot of trickery going on.

I think art is a hell of a lot better for you than medicine, in the long run, you don´t get a long list of side effects-or may be you do?" (Se http://www.tate.org.uk/pharmacy/)

Konstnären verkar alltså tro att konsten skulle kunna ta över en del av medicinens och läkarvetenskapens roll i vårt samhälle. Kanske som bot mot psykosomatiska sjukdomar? Och han verkar också tro att konsten ska bli den moderna människans religion. Kanske kan den till och med bli någon sorts "husmanskost".

Vi kan se ett visst sammanhang mellan föda, medicin/vetenskap och religion i Hirsts konst. I serien Last supper, varav "omelettpillerförpackningen" ovan är en del, visar han på att medicinen har fått en roll i våra liv som motsvarar den dagliga födans.
I den mån konsten övertar det medicinska systemets betydelse, kan konsten även bli något av livsnödvändig husmanskost. (Se http://carl-gustaf.blogspot.com/2008/10/damien-hirst-under-luppen-1-mat-och.html).

Så påvisar han i en lång rad verk (bestående av medicinbilder +bibliska verktitlar/substansnamn), till exempel Petruspillret ovan, att medicinen inte bara fått en roll som föda, utan också har blivit vårt dominerande trossystem, vår tids religion. (Se http://carl-gustaf.blogspot.com/2008/11/damien-hirst-under-luppen-2-medicinsk.html)

Spotmålningarnas status som konstverk, i kombination med vetenskapliga referenser i form av kemiskt-medicinska titlar/substansnamn, verkar nu kunna tolkas som att konsten åtminstone delvis ska ta över den medicinska vetenskapens roll, en vetenskap som redan tagit över religionens betydelse i vår kultur. Vetenskapen får så att säga lämna över stafettpinnen till konsten....

Därmed skulle konsten bli både religion och daglig föda. Och det är väl en intressant tanke?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

http://intressant.se/intressantInga kommentarer:

STORBILDSGALLERI

STORBILDSGALLERI
Här lägger jag ut bilder i lite större format .

Ex Machina Tora Windahl

Ex Machina Tora Windahl

Valand

Valand
Större kök. Skulptur av Beatrice Ehrström.