Jag skriver om konst i olika former och är intresserad av det mesta, det må sedan kallas traditionellt, samtidskonst, modernistiskt eller postmodernistiskt. Dessutom publicerar jag en hel del egna fotografier i olika genrer.

Om mig

Mitt foto
Jag är 60 år gammal och bor i Uddevalla där jag arbetat som journalist. Har också genom åren pysslat en hel del med filosofi, både inom och utom de akademiska sammanhangen. Är intresserad av mycket (för mycket säger en del) och har ett ganska passionerat förhållande till det jag är intaggad på.

onsdag 30 september 2009

What a wonderful world (2) Beteendets gåtor......

What a wonderful world
Göteborgs internationella konstbiennal 2009
Röda sten
Ice Floes of Franz Joseph Land
Catherine Sullivan

Catherine Sullivans videoverk kan kopplas samman med ett mycket dramatiskt skeende. Utgångspunkten sägs vara originalet till den musikal som uppfördes på en teater i Moskva 2002 när tjetjenska rebeller tog både publik och skådespelare som gisslan.

Hur relationen till musikalen egentligen ser ut är det förstås omöjligt för mig att säga något om eftersom jag inte sett den. Men de viktiga poängerna kan vi nog göra ändå.

I största allmänhet kan man säga att verket pekar på de svåra frågorna om varför vi beter oss som vi gör eller, annorlunda uttryckt, om meningsinnehållet i vårt beteende.

Det vi ser utspelas på fem projektioner bredvid varandra och bilden ovan är ett ögonblick ur en av dessa projektioner.

Här finns sekvenser som kan ses som teater/musikalrepetitioner vilket stämmer med förhandsinformationen om verkets bakgrund.
Men det uppstår snart tvetydigheter med avseende på om det som händer verkligen är regisserat eller inte.

Ibland kan jag tycka att "skådespelarna" gör helt meningslösa rörelser som varken är styrda av individernas medvetna avsikter eller regisserade/beordrade av någon annan.
Det kan vara ryckningar eller spasmer eller upprepningar som ger associationer till någon typ av tvångssyndrom.

Så plötsligt kommer människor med automatvapen in och det verkar vara ett autentiskt gisslandrama på gång. Men så visar det sig att "terroristerna" troligen är skådespelare som spelar roller de också.

Kring all denna mångfald av mänskligt beteende uppstår en vid tolkningsrymd av tänkbara meningssammanhang (eller frånvaron av sådana....) som vi försöker förstå. Och när vi försöker förstå kanske vi blir lite mer medvetna om vad förståelse är och vad vi gör för att uppnå den.

Frågan är: hur mycket av det vi kallar förståelse är fiktiva konstruktioner som utgör vår egen version av något som kanske har en helt annan (eller ingen) innebörd?

(Bildinformation: Ice Floes of Franz Joseph Land (2003),Video still. Photograph: Kacper Skowron. Courtesy: Catherine Sullivan)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

STORBILDSGALLERI

STORBILDSGALLERI
Här lägger jag ut bilder i lite större format .

Ex Machina Tora Windahl

Ex Machina Tora Windahl

Valand

Valand
Större kök. Skulptur av Beatrice Ehrström.